dé specialist voor een campervakantie               

Medicijnen mee naar Canada

Wellicht gaat u binnenkort een camper huren. Maakt u gebruik van medicijnen en moeten deze meegenomen worden tijdens uw camperreis? Dan volgt hier wat belangrijke informatie voor u.
Medicijnen die dagelijkse inname vereisen, moeten ook op reis meegenomen worden. Houd medicijnen in de originele verpakking, want losse pilletjes wekken nieuwsgierigheid en argwaan bij politie en douane. Er zijn verschillende geneesmiddelen die in Nederland onder de Opiumwet vallen, door de stoffen die erin zitten. In de meeste landen is het bezit van medicijnen die onder de Opiumwet vallen streng verboden. Het overtreden van deze wet brengt strenge straffen met zich mee. Medicijnen die onder deze wet vallen, mogen niet zomaar worden meegenomen naar het buitenland. Middelen waar dit onder anderen voor geldt zijn slaap- en kalmeringsmiddelen, bijvoorbeeld Valium en Seresta. Sterke pijnstillers, ADHD pillen zoals onder andere Concerta en Ritalin en medicinale cannabis. In de Opiumwet worden alle verboden middelen en grondstoffen aangegeven. Zelfs met beschrijving van de werking van de middelen. Ook de apotheker kan u vertellen of een medicijn een opiaat is. Informeer voorafgaand aan uw camperreis de apotheker voor vragen over uw medicijnen.

Medicijnen mee op camperreis

Gaat u op camperreis Canada, houd dan rekening met het feit dat u niet alle medicijnen zomaar mee kunt nemen. Er is een regeling getroffen voor het reizen in Schengenlanden, dit zijn de Europese landen waar geen grenscontroles meer bestaan voor het onderlinge verkeer. Wanneer u dit soort medicijnen mee wilt nemen op camperreis naar een land dat buiten het Schengengebied ligt, heeft u meestal toestemming nodig van het consulaat of de ambassade. Er is een door de huisarts ondertekende Engelstalige verklaring nodig om toestemming te krijgen. Deze verklaring moet vervolgens worden gelegaliseerd door het CIBG. Een voorbeeld van zo’n verklaring is ook op de website van de Inspectie voor de Gezondheidszorg te vinden. De reiziger moet vervolgens met deze CIBG-verklaring naar de ambassade of het consulaat.

Medicijnpaspoort aanvragen voor tijdens uw camperreis Canada

Wilt u een medicijnpaspoort aanvragen voor tijdens uw camperreis? Dit kunt u aanvragen bij de apotheek. Hierin staat een totaaloverzicht van de medicijnen die gebruikt worden. In geval van verlies van geneesmiddelen tijdens uw camperreis, is het praktisch dit paspoort mee te nemen bij een bezoek aan een arts in het buitenland. Het medicijnpaspoort vervangt de Schengenverklaring echter niet.
Wilt u meer informatie over medicijnen meenemen op camperreis? Ga naar de website (www.hetcak.nl) voor alle informatie.